Cookiebeleid

Kevin Benning Tennis gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Hiermee wordt een beter inzicht verkregen in de functionaliteiten van de website en kan deze hierop aangepast worden zodat uw gebruikerservaring hiermee vooruit gaat.

Tevens is het goed om u van de volgende punten op de hoogte te brengen:

–  Op de website wordt van Google Analytics en bijhorende cookies gebruik gemaakt;
–  Er is een Verwerkersovereenkomst met Google;
–  De IP-adressen worden geanonimiseerd;
–  De optie ‘gegevens delen’ staat uit en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics.